یک مشت شعر منتشر شد

یک مشت شعر در 48 صفحه و 1000 جلد توسط نشر مایا به چاپ رسید سوار قایقی شدمکه مسافرانشفقط داشتند جای ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 40 بازدید

انتشار کتاب مستطاب .. هشلفانه ها ..

  ادره ی کل فرهنگ (بررسی و نشر کتاب) موضوع : کتاب مستطاب " هشلفانه ها " سلام علیکم قصد داشتم در این نامه درباره ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 26 بازدید
برای فرید که هیچ وقت نفهمید... خداوند تو را فقط برای گند زدن به زندگی من و چند نفر دیگر آفریده بود...   خدا بیامرزدت...   فقط ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 27 بازدید

یک مشت شعر

تصمیم گرفته ام که دیگر دوستت نداشته باشم اگر بتوانی همراهی ام کنی همه چیز به خوبی و خوشی تمام می شود وگر ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 24 بازدید

یک مشت شعر

می دانم می خواهم حرف بزنم اما نمی دانم حرفی برای گفتن دارم یا نه!   حرفم همین بود.   می دانم باید می گفتم اما نمی دانم ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 28 بازدید

فقط همه و دیگر هیچ

من فقط سه چهار بار کبوتر و خرگوش از توی کلاهم برایشان درآورده بودم آن ها هر بار با خوشخیالی مضحکی ... ادامه مطلب
/ 33 نظر / 27 بازدید

یک مشت شعر

این زن         با آن سیب سرخش                       لابد طبق معمول حوّاست این مرد هم       با آن راه رفتنش            ــ که هر جا ... ادامه مطلب
/ 65 نظر / 28 بازدید
تیر 96
1 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
دی 92
2 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
دی 89
1 پست